RÓLUNK VIZSGÁZÓKNAK NYELVTANÁROKNAK VIZSGAHELYEKNEK KAPCSOLAT

NYELVTANÁROKNAK

 
A telc nyelvvizsgarendszerben az összes írásbeli feladat és a hallás utáni szövegértés értékelése a frankfurti központban történik. A szóbeli vizsga beszédkészség részének értékelését pedig érvényes telc engedéllyel rendelkező szóbeli vizsgáztatók végzik Magyarországon a vizsga helyszínén. A vizsgáztatók képzése folyamatos, évente legalább egy alkalommal interaktív osztálytermi képzés keretében zajlik.
 
 

Felhívás

ingyenes telc szóbeli vizsgáztatóképzés

A telc Hungary Nonprofit Kft. telc B1-B2 és C1 szóbeli vizsgáztatói képzést hirdet angol és német szakos nyelvtanárok számára

 

A fennálló veszélyhelyzet miatt az alábbi képzéseinket töröltük:


Március 21-22. angol B1 - B2 Baja
Március 21-22. német B1 - B2 Baja

Március 21. angol C1 Baja
Március 21. német C1 Baja 

 

A veszélyhelyzet megszűnését követően a további képzéseinkről a honlapunkon adunk tájékoztatást. 

 

 

Figyelem!

A választott képzésre a frankfurti honlapon:  https://community.telc.net/de/home.html  kell regisztrálni. A jelentkezés kizárólag a regisztrációval együtt érvényes.

A képzéssel kapcsolatos információk a frankfurti honlapon a választott képzésre kattintva megtalálhatók.

 

A képzéseket a jelentkezések függvényében indítjuk.

Az alapképzés 30 órás.

A B1-B2 képzés kétnapos.

A C1 képzés egynapos.

Az első két napon osztálytermi képzés keretében ismerkednek a résztvevők a B1-B2 vizsgával, ezt követően egy éles vizsgán történő hospitálás zárja le a képzést egy telc vizsga időpontjában.

Az alapképzést minden esetben a telc frankfurti vizsgaközpontja vagy az általa kiképzett magyar trénerek tartják Magyarországon.

 

A képzés három részből áll:

 

 • Bevezető szakasz - Egyéni felkészülés - Az interaktív osztálytermi képzést megelőzően a résztvevők egyéni felkészülés keretében tanulmányozzák a KER szinteket, a szintleírásokat.A standardizált értékelési készség kialakításához további gyakorlásra nyújt lehetőséget a  KER-Online felülete. A tananyag elsajátítását egy arra a tartalomra vonatkozó online teszt (A1 to C2 Introduction for examiners,  A1 bis C2 Einführung für Prüfende) sikeres kitöltésével igazolják a telc Campus felületén (https://campus.telc.net).

    
 • Osztálytermi műhelymunka – A résztvevők tanulmányozzák a KER szintleírásait, gyakorolják a KER szintek beazonosítását, csoportosítását és a telc értékelési kritériumainak KER-hez történő illesztését. Tanulmányozzák a telc vizsgák felépítését és értékelési rendszerét. Megismerkednek a telc szóbeli vizsga standardizált levezetésének szabályaival és gyakorlatával. Elmélyítik tudásukat a vizsgáztatói etikáról, attitűdről, meghatározzák a standardizált utasításokat, szövegeket a nyelvvizsga egységes lebonyolítása érdekében.Az ismeretek elsajátítását a képzés napjain egy - egy teszt megírásával igazolják a résztvevők.


 • Hospitálás - A képzési szakaszt éles vizsgán történő hospitálás zárja. A vizsgáztató jelöltek a gyakorlatban is láthatják az értékelés módját és folyamatát, és a már gyakorló vizsgáztatókkal konzultálnak. A résztvevők képzése egy a tanfolyam anyagán alapuló záróteszt letételével és egy reflexiós levél megírásával fejeződik be.

 

A képzés tematikája: 

 Közös Európai Referenciakeret (KER) megismerése

 • A telc nyelvvizsgarendszer és annak a KER-hez való illeszkedése
 • Mérés és értékelés, a telc nyelvvizsgarendszer módszertana, értékelési szempontok, szintleírások
 • A telc nyelvvizsgarendszere és szabályzata – A vizsga lebonyolításának rendje
 • A KER szintjeinek egységes értelmezése és alkalmazása
 • Vizsgáztatói magatartás/etika        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A jelentkezés feltételei (B1-B2):

 • befejezett tanári képzés az érvényben levő 137/2008 (V. 16) kormányrendelet 8. §) g pontjában meghatározottak értelmében.
 • az oklevél kiállítását követően legalább hároméves nyelvoktatási gyakorlat 
 • jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése.

A jelentkezés feltételei (C1):

 • befejezett tanári képzés az érvényben levő 137/2008 (V. 16) kormányrendelet 8. §) g pontjában meghatározottak értelmében.
 • az oklevél kiállítását követően legalább hároméves nyelvoktatási gyakorlat
 • B1-B2 vizsgáztatói osztálytermi képzés elvégzése   
 • jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése.

 A képzés sikeres teljesítésének feltételei:

 • A KER kompetenciaszintek ismerete és azok gyakorlati alkalmazása
 • Aktív részvétel
 • Standardizált kritériumoknak megfelelő értékelés
 • A telc vizsgák felépítésének, értékelési rendszerének ismerete
 • A telc vizsgaszabályzat
 • A szóbeli vizsgák értékelése
 • Tesztek teljesítése

A jelentkezési lapokat a machata.marianna@telcvizsga.hu e-mail címre kérjük elküldeni.

 

 

Amennyiben további kérdés merül fel, keressék Machata Marianna szakmai vezetőt a következő telefonszámon:

+ 36 30 15 16 16 0

  

 

telc vizsgáztató csak az lehet, aki rendelkezik nyelvtanári diplomával, legalább hároméves tanítási gyakorlattal, és teljesítette a vizsgaközpont által szervezett képzés követelményeit. A vizsgáztatók képzése a telc gGmbH szakmai elvei, az Akkreditációs Kézikönyv szabályai és az érvényben levő 137/2008 (V. 16) kormányrendelet 8. §) g) pontban meghatározottak alapján történik.

 
A résztvevők képzése egy, a tanfolyam anyagán alapuló 90 perces online záróteszt letételével fejeződik be. A sikeres teszttel a vizsgáztatók igazolják, hogy megértették és elsajátították a telc vizsgáztatás szabályzatát és értékelési rendszerét, és 1 évre megkapják a telc gGmbH vizsgáztatói engedélyét. A vizsgáztatói engedély ezt követően B1/B2 és C1 szinteken jogosítja fel a vizsgáztatót nyelvvizsgák lefolytatására.
 
Aktualizáló tréning
 
Minden vizsgáztatónak kötelező évente egy alkalommal „Aktualizáló továbbképzésen” is részt venni a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 8.§ g) pont értelmében. Ez a képzés az előfeltétele annak, hogy a vizsgáztató felkérést kapjon vizsgáztatásra. Az alapképzést követően 12, illetve 24 hónap elteltével a vizsgáztatók online aktualizáló képzés keretében hosszabbíttathatják meg vizsgáztatói engedélyüket. 36 hónap elteltével a vizsgáztatóknak egy újabb műhelyfoglalkozás keretében biztosított képzésen kell részt venniük.
 
Az aktualizáló képzés szakaszai:
 
Illusztráció – standardizált szóbeli teljesítményminták a KER szintek illusztrálására
Gyakorlás – KER skálák illesztése, vizsgaszint leírások azonosítása
Értékelés – A vizsgaminták egyéni értékelése, az értékelések megindokolása
 
Minden olyan vizsgáztató, aki az előző év során az adott célnyelven vizsgáztatott a telc vizsgarendszerben, jogosult vizsgaengedélyének megújíttatására.

© 2020 telc Hungary