Vizsgától való visszalépés, 

a jelentkezés visszavonása

A vizsga előtti 22. napig mondhatják vissza a vizsgát a vizsgázók. A vizsgázónak a vizsgától való visszalépési szándékát a Vizsgaközpont által meghatározott határidőig e-mailben (info@telcvizsga.hu) kell jeleznie.

Amennyiben a visszavonás megtörténik a vizsga előtti 32. napig, a Vizsgaközpont a teljes vizsgadíjat visszatéríti. Abban az esetben, ha a 32. nap után, de a vizsgát megelőző 22. napig kerül sor a visszavonásra, a vizsgázó részleges díjvisszatérítésre jogosult.

A vizsgadíj befizetése nélkül a vizsgázó a vizsgára bocsátásra szintén nem Azon vizsgázóknak, akik díjvisszatérítésre jogosultak, a Vizsgaközpont az eljárási díj levonásával téríti vissza az összeget.

Amennyiben a vizsgázó határidőn túl halasztja a vizsgát, vagy a vizsga napján nem tud megjelenni, halasztási díj megfizetése ellenében tud vizsgaidőpontot módosítani.

Halasztási és lemondási díjak

Halasztási díj a vizsgajelentkezés határideje előtt  0 Ft
Halasztási díj a vizsgajelentkezés határideje után  14.000 Ft
Lemondási díj a vizsgajelentkezés határideje előtt  0 Ft
Lemondási díj a vizsgajelentkezés határideje után (a vizsgát megelőző 32-22.napig)

 a teljes
vizsgadíj 50%-a

A vizsga meghiúsulása - a jelentkező átirányítása

Kisszámú vizsgázó esetén – országosan 20 fő alatt valamelyik vizsgatípusból – a Vizsgaközpont dönti el a telc gGmbH-val történt egyeztetés után, hogy a vizsgahely megtarthatja-e a vizsgát, vagy pedig a vizsgázókat másik vizsgahelyre irányítja. Amennyiben a vizsgázó nem kíván élni az átirányítási lehetőséggel, kérheti a teljes vizsgadíj visszatérítését, vagy kérelmet nyújthat be egy másik vizsgaidőpont megjelölésével. Ebben az esetben a halasztás díjmentes.

Amiket mások kérdeztek …

Visszakapom-e a vizsgadíjat, ha lemondom a vizsgát?

Amennyiben a visszavonás megtörténik a vizsga előtti 32. napig, a Vizsgaközpont a teljes vizsgadíjat visszatéríti. Abban az esetben, ha a 32. nap után, de a vizsgát megelőző 22. napig kerül sor a visszavonásra, a vizsgázó részleges díjvisszatérítésre jogosult.

Mit tegyek, ha a jelentkezésemet már leadtam, de mégsem tudok a vizsgán részt venni?

A vizsgát többféleképpen tudja elhalasztatni:
1.) a vizsga előtti 32. napig a vizsgadíj teljes összegének visszatérítésével
2.) a vizsgát megelőző 32. nap után és a 22. nappal bezárólag részleges díjvisszatérítéssel
3.) a vizsgajelentkezés határideje után a halasztási díj megfizetésével.

Minden esetben e-mailben jelezze szándékát a Vizsgaközponttal: info@telcvizsga.hu

Mit tegyek, ha a vizsgavisszamondás nem történt meg, de mégsem tudtam a vizsgán részt venni?

A vizsgát követő három munkanapon belül a vizsgázó határidőn túli lemondási kérelmet nyújthat be a vizsgától való távolmaradás indokának megadásával. Ezt követően a Vizsgaközpont egyedi elbírálás alapján dönt a kérelem ügyében.

Lépjen velünk kapcsolatba:

Lépjen velünk kapcsolatba: